Regeneracja kości to zabieg polegający na odtwarzaniu pierwotnych parametrów w kości, która została zniszczona przez procesy zapalne lub zanikowe. Często wprowadzenie implantu zęba w kość jest niemożliwe lub utrudnione. Zabieg implantacji poprzedzony jest wówczas odbudową – augmentacją, która na tyle poprawia stan kości, że umożliwia wykonanie bezpiecznego wprowadzenia implantów. Do odbudowy stosuje się materiały syntetyczne, odzwierzęce, jak również własną odpowiednio pobieraną kość w postaci wiórów kostnych lub bloczków do przeszczepu. Można też stosować te materiały prewencyjnie, np. po usunięciu zęba, aby kość w tym miejscu nie zanikła w przyszłości i możliwe było tam wprowadzenie implantu. Często również stosuje się jednocześnie implantację wraz z odbudową kości podczas jednego zabiegu, np. przy implantacji bezpośrednio po usunięciu zęba. Decyzję o augmentacji kości przed implantacją podejmuje lekarz stomatolog po badaniu pacjenta i odpowiedniej diagnostyce rentgenowskiej lub tomografii. Cenę sprawdzisz w cenniku.

Regeneracja kości - schemat 1Fotografia nr 1 pokazuje zanik kości dookoła implantu.
Fotografia nr 2 pokazuje zanik przy korzeniu zęba.

 

 

Regeneracja kości - schemat 2

Fotografia nr 2a pokazuje nałożony na kość przy implancie materiał augmentujący,
na bazie którego powstanie nowa kość.
Fotografia nr 2b pokazuje nałożoną membranę, oddzielającą kość od tkanek miękkich.
Fotografia nr 2c pokazuje nowo powstałą kość dookoła implantu po augmentacji.

Fibryna bogatopłytkowa

Czym jest PRF?

PRF (Platelet Rich Fibrin), czyli osocze bogatopłytkowe jest autogenną substancją, którą przygotowujemy z krwi własnej pacjenta. Fibryna to skoncentrowane osocze. Korzystając z nowoczesnych metod otrzymujemy materiał wspomagający gojenie i regenerację kości i tkanek miękkich.

Jak wygląda zabieg z użyciem PRF i kiedy go wykorzystujemy?

W trakcie zabiegu pobieramy od pacjenta krew (ok. 30 – 40ml), która następnie w strzykawkach trafia do specjalnej wirówki. Przy odwirowywania krwi dochodzi do oddzielenia się czerwonych krwinek od płytek krwi i fibryny, z których powstanie bogaty w czynniki wspomagające gojenie czop. Taki czop wykorzystujemy jako wypełnienie zębodołu po ekstrakcji, jako dodatek do materiału augmentującego podczas regeneracji kości, do podniesienia dna zatoki, lub samej implantacji, a po sprasowaniu czopu – do zabezpieczenia miejsca zabiegowego.

Jakie korzyści niesie za sobą metoda PRF?

Wieloletnie badania specjalistów z całego świata pokazują, że metoda PRF wpływa na szybsze i korzystniejsze gojenie się miejsc zabiegowych. Zawarte w odwirowanym czopie płytkowe czynniki wzrostu, komórki macierzyste oraz fibryna stymulują procesy naprawcze organizmu, w tym szczególnie ważne procesy kościotwórcze, również te wokół implantów.

Zaletą jest również autogenność materiału, co oznacza, że pochodzi on z tkanek własnych pacjenta. Dzięki temu nie dochodzi do wywołania odpowiedzi immunologicznej organizmu, co ogranicza pojawianie się miejscowych dolegliwości pozabiegowych, takich jak obrzęk tkanek, zaczerwienienie, stan zapalny wokół implantu.