Łącznik jest wykonany z tytanu i łączy on implant zęba z koroną porcelanową w ten sposób, że jest dokręcany / mocowany do gniazda implantu cienką śrubą, a z przeciwnym końcem łącznika łączy się korona porcelanowa poprzez cementowanie. Po wprowadzeniu implantu w kość określa się jego kątowość, czyli przestrzenne położenie w stosunku do płaszczyzny zgryzu pacjenta. Można stosować łączniki proste bez kątowych odchyleń oraz łączniki kątowe, które korygują odchylenie implantów wprowadzonych nierównolegle do siebie. Specjalne wskaźniki kierunkowe – kątowe, pozwalają podczas zabiegu implantacji określić optymalne położenie przyszłej korony lub mostu osadzonego na implantach do zgryzu, oraz określić ewentualną potrzebę zastosowania kątowego tytanowego łącznika na implant. Alternatywnie może być też zastosowany łącznik cyrkonowy.

łącznik tytanowy