Pacjent, u którego wszczepiono u nas implanty zębów, powinien po 2 tygodniach od zabiegu usunąć szwy pozabiegowe. Może to wykonać u nas lub w swoim mieście u dentysty. W przypadku implantów wszczepianych w górnej szczęce trzeba wykonać odpowiednie wyciski pod korony lub mosty na implantach – wykonujemy je 3 miesiące po implantacji. W przypadku żuchwy okres ten można skrócić do 2 miesięcy po wszczepieniu implantów.

Ten czas jest niezbędny, aby implanty wstępnie zrosły się już z kością i były mocne. Po implantacji pacjentowi zaszywa się dziąsło lub zakłada śrubę gojącą. Po około 3 miesiącach tą śrubę się odkręca i mając wygojone już dziąsło, za pomocą transferów pobiera wycisk, aby w pracowni technicznej wykonano na tej podstawie koronę porcelanową i łącznik. Czasami gdy pacjent nosi w ustach przez długi czas śrubę gojącą nakręconą na implant może dojść do jej poluzowania lub wypadnięcia. W takiej sytuacji należy odczekać min. pełne 3 miesiące od zabiegu implantacji, aż dojdzie do wstępnego zrostu implantu z kością i taką śrubę gojącą zakłada się wówczas ponownie. Taki incydent nie ma ubocznych skutków wpływających na jakość zrostu – integracji implantu z kością, a jedynie wydłuża czas gojenia samego dziąsła i zdarza się w kilku procentach przypadków.

Korony porcelanowe na implantach mogą być napalane na metalu lub na cyrkonie. Wcześniej, jeśli uda się odpowiednio mocno wszczepić implanty zębów, jest możliwość wykonania czasowych koron lub mostu z akrylu, tak aby pacjent w okresie tych 2–3 miesięcy miał już nowy uśmiech, jak również możliwość gryzienia. Można też wykonać inne czasowe uzupełnienia protetyczne na życzenie pacjenta na ten trudny dla niego okres.

­Podczas wycisków na każdy implant zęba zakłada się specjalny transfer wyciskowy celem przeniesienia za jego pomocą specjalną silikonową masą pozycji implantów w taki sposób, aby pracownia techniki dentystycznej, wykonująca korony lub mosty porcelanowe, miała poprawne przestrzenne ułożenie implantów, takie samo jak w ustach pacjenta.

Pokazane jest to na filmie „IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA ­Film”

Kolejne wizyty pacjenta to przymiarki pracy protetycznej, które wykonuje się w odstępach 3-4 dni. Zazwyczaj wykonujemy 2 przymiarki celem wykonania mostów. Dla wykonania koron nie ma przymiarek, a koronę na implancie zębowym wykonuje się na gotowo po 3-4 dniach roboczych od wycisku.

Po oddaniu i zacementowaniu na łącznikach implantów koron lub mostów ceramicznych wykonujemy instruktaż higieny celem nauki, jak pacjent ma dbać o most lub koronę wykonaną na implantach/implancie. Wskazane jest też wtedy wykonanie zdjęcia RTG.