IMPLANTY

english

Specjalistyczna Praktyka "Medyk Dent" Stomatologia - Implanty

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 4 (mapka)
Zespół Gabinetów Lekarskich "Medyk"
Otwarte: poniedziałek - piątek: 10.00 - 16.00
Lekarz (tel. kom.) 608-459-152 - po godz. 14.00   e-mail: medyk.implant@gmail.com

Inf. implantologiczna Tel. (62) 597 16 70 - po godz. 14.00

RTG zębów Tel. 695 031 509 lub (62) 307 01 77

Okres po implantacji

Pacjent, u którego wszczepiono u nas implanty zębów, powinien po 2 tygodniach od zabiegu usunąć szwy pozabiegowe. Może to wykonać u nas lub w swoim mieście u dentysty. W przypadku implantów wszczepianych w górnej szczęce trzeba wykonać odpowiednie wyciski pod korony lub mosty na implantach – wykonujemy je 3 miesiące po implantacji. W przypadku żuchwy okres ten można skrócić do 2 miesięcy po wszczepieniu implantów.

Ten czas jest niezbędny, aby implanty wstępnie zrosły się już z kością i były mocne. Po implantacji pacjentowi zaszywa się dziąsło lub zakłada śrubę gojącą. Po około 3 miesiącach tą śrubę się odkręca i mając wygojone już dziąsło, za pomocą transferów pobiera wycisk, aby w pracowni technicznej wykonano na tej podstawie koronę porcelanową i łącznik. Czasami gdy pacjent nosi w ustach przez długi czas śrubę gojącą nakręconą na implant może dojść do jej poluzowania lub wypadnięcia. W takiej sytuacji należy odczekać min. pełne 3 miesiące od zabiegu implantacji, aż dojdzie do wstępnego zrostu implantu z kością i taką śrubę gojącą zakłada się wówczas ponownie. Taki incydent nie ma ubocznych skutków wpływających na jakość zrostu – integracji implantu z kością, a jedynie wydłuża czas gojenia samego dziąsła i zdarza się w kilku procentach przypadków.

Korony porcelanowe na implantach mogą być napalane na metalu lub na cyrkonie. Wcześniej, jeśli uda się odpowiednio mocno wszczepić implanty, jest możliwość wykonania czasowych koron lub mostu z akrylu, tak aby pacjent w okresie tych 2–3 miesięcy miał już nowy uśmiech, jak również możliwość gryzienia. Można też wykonać inne czasowe uzupełnienia protetyczne na życzenie pacjenta na ten trudny dla niego okres.

­Podczas wycisków na każdy implant zakłada się specjalny transfer wyciskowy celem przeniesienia za jego pomocą specjalną silikonową masą pozycji implantów w taki sposób, aby pracownia techniki dentystycznej, wykonująca korony lub mosty porcelanowe, miała poprawne przestrzenne ułożenie implantów, takie samo jak w ustach pacjenta.

Pokazane jest to na filmie „IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA ­Film”

Kolejne wizyty pacjenta to przymiarki pracy protetycznej, które wykonuje się w odstępach 3-4 dni. Zazwyczaj wykonujemy 2 przymiarki celem wykonania mostów. Dla wykonania koron nie ma przymiarek, a koronę na implancie zębowym wykonuje się na gotowo po 3-4 dniach roboczych od wycisku.

Po oddaniu i zacementowaniu na łącznikach implantów koron lub mostów ceramicznych wykonujemy instruktaż higieny celem nauki, jak pacjent ma dbać o most lub koronę wykonaną na implantach/implancie. Wskazane jest też wtedy wykonanie zdjęcia RTG.