Porcelaną napalaną na stop dentystyczny można uzupełniać pojedyncze korony zarówno na szlifowanych zębach własnych, jak i na implantach. Mosty mogą być kilku-, a nawet kilkunastopunktowe zależnie od rozmiaru braków zębowych. Za pomocą mostów cementowanych na stałe można też przy dobrych warunkach kostnych za pomocą kilku implantów odtworzyć warunki zgryzowe w bezzębiu zarówno szczęki, jak i żuchwy. Implanty zębów w odpowiedniej ilości stanowią mocną podporę dla konstrukcji protetycznej. Cenę sprawdzisz w cenniku.

Implanty - most porcelanowy

Implanty - most porcelanowy - schemat

Implanty - most porcelanowy - schemat 2

most 4

Implantacja - punkt zębowy

Wszczepienie implantu

Implantacja - zabieg

Implantacja - efekty