Implant zęba można wprowadzać w kość zarówno już wygojoną, jak i w świeży zębodół po usuniętym zębie. W tym drugim przypadku ważne jest, aby dookoła implantu było odpowiednio dużo tkanki kostnej. Po nacięciu śluzówki lekarz nawierca wiertłem kalibrowane tunele kostne, dostosowane średnicą do przyszłych implantów, i wkręca w nie wszczepy o odpowiedniej średnicy. Implanty wkręca się tak, aby uzyskać mocną stabilizacje gwarantującą dobrą integracje – zrost implantów z kością. Ten zrost kości z implantami jest gwarantem przenoszenia w przyszłości przez implanty dużych sił żucia.

Zabieg wszczepienia implantu zęba kończy założenie na implancie śruby gojącej dziąsło. Śruba ta ma za zadanie wytworzyć mankiet dziąsłowy wokół szyjki implantu, tak aby przyszła korona wyglądała naturalnie. Bywa też, że wprowadzone w kość implanty zębów zaszywa się pod śluzówkę, a odsłania i zakłada śruby gojące dopiero po paru miesiącach. Tak postępuje się zwykle przy natychmiastowych implantacjach po usunięciu zęba (korzenia) lub jeśli przeprowadza się regenerację kości.

Kiedy 2-3 miesiące po zabiegu nastąpi zrost powierzchni implantu z kością, implanty można już wtedy obciążać w zgryzie, czyli cementować na nich korony i mosty lub wykorzystać je do zatrzaskiwania protez ruchomych. Zabiegi wszczepiania implantów zębowych nie są bolesne, wykonuje się je w znieczuleniu miejscowym. Ważnym elementem implantacji jest odpowiednia baza kostna dla przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantu. Jeśli kości jest za mało, np. zanikła po ekstrakcjach sprzed lat, należy ją odtworzyć za pomocą specjalnych metod augmentacyjnych. Stosuje się różne preparaty, które indukują wzrost tkanki kostnej w pożądanych miejscach, tak aby wkręcenie implantów było tam możliwe.

Regeneracja kości zawsze jednak jest związana z większym ryzykiem, a w niektórych przypadkach z odroczeniem zabiegu wszczepienia implantów w czasie. Ogólnie mówiąc implanty zębowe są dziś sprawdzoną, nowoczesną metodą odtwórczą w stomatologii, którą można stosować w bardzo szerokim zakresie wskazań.