Zabieg resekcji, polega na chirurgicznym odcięciu wierzchołka korzenia zęba i tzw. wstecznym wypełnieniu kanału korzenia. Zabieg ma na celu ratowanie zęba, jeśli zawiodło leczenie kanałowe, a jednocześnie warunki anatomiczne w kości pozwalają taki zabieg wykonać. Zęby po takim leczeniu mają jednak wady, polegające na zmniejszonej sile obciążenia w zgryzie i nie nadają się np. na filary uzupełnień protetycznych typu most tak, jak nadają się do tego idealnie implanty zębów. Jeśli zabieg resekcji jest technicznie niewykonalny, to zakażony ząb trzeba usunąć i rozważyć możliwość implantacji w tym miejscu jako zabieg natychmiastowy lub odroczony.

Jak wygląda zabieg można zobaczyć w filmie: Resekcja