IMPLANTY

english

Specjalistyczna Praktyka "Medyk Dent" Stomatologia - Implanty

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 4 (mapka)
Zespół Gabinetów Lekarskich "Medyk"
Otwarte: poniedziałek - piątek: 10.00 - 16.00
Lekarz (tel. kom.) 608-459-152 - po godz. 14.00   e-mail: medyk.implant@gmail.com

Inf. implantologiczna Tel. (62) 597 16 70 - po godz. 14.00

RTG zębów Tel. 695 031 509 lub (62) 307 01 77

Regeneracja kości

Regeneracja kości to zabieg polegający na odtwarzaniu pierwotnych parametrów w kości, która została zniszczona przez procesy zapalne lub zanikowe. Często wprowadzenie implantu zęba w kość jest niemożliwe lub utrudnione. Zabieg implantacji poprzedzony jest wówczas odbudową – augmentacją, która na tyle poprawia stan kości, że umożliwia wykonanie bezpiecznego wprowadzenia implantów. Do odbudowy stosuje się materiały syntetyczne, odzwierzęce, jak również własną odpowiednio pobieraną kość w postaci wiórów kostnych lub bloczków do przeszczepu. Można też stosować te materiały prewencyjnie, np. po usunięciu zęba, aby kość w tym miejscu nie zanikła w przyszłości i możliwe było tam wprowadzenie implantu. Często również stosuje się jednocześnie implantację wraz z odbudową kości podczas jednego zabiegu, np. przy implantacji bezpośrednio po usunięciu zęba. Decyzję o augmentacji kości przed implantacją podejmuje lekarz stomatolog po badaniu pacjenta i odpowiedniej diagnostyce rentgenowskiej lub tomografii.

Cena za regenerację kości pod implantację wszczepu od 800 zł.

Regeneracja kości - schemat 1Fotografia nr 1 pokazuje zanik kości dookoła implantu.
Fotografia nr 2 pokazuje zanik przy korzeniu zęba.

Regeneracja kości - schemat 2

Fotografia nr 2a pokazuje nałożony na kość przy implancie materiał augmentujący,
na bazie którego powstanie nowa kość.
Fotografia nr 2b pokazuje nałożoną membranę, oddzielającą kość od tkanek miękkich.
Fotografia nr 2c pokazuje nowo powstałą kość dookoła implantu po augmentacji.