Technologia CAD/CAM ma ogromny wpływ na rozwój dziedziny protetyki. Dzięki cyfrowemu projektowaniu i wytwarzaniu prac protetycznych – koron i mostów, możemy osiągać doskonałe rezultaty zarówno w warunkach klinicznych, jak i laboratoryjnych. Korzystanie z tej technologii pozwala zaoszczędzić czas i wyeliminować konieczność powtarzania procesów. Zachęcamy do zgłębienia tajników cyfrowego projektowania!

CAD/CAM w stomatologii – czym jest?

CAD to skrót od angielskiego Computer Aided Design, jest to komputerowe wspomaganie projektowania. CAM to akronim od angielskich słów Computer Aided Manufacturing, czyli komputerowego wspomagania produkcji. Nowoczesne oprogramowanie CAD/CAM stanowi wsparcie dla wielu rodzajów prac protetycznych, umożliwiając nam precyzyjne i dokładne wykonanie:

– koron i mostów protetycznych na implantach oraz zębach własnych,

– prac tymczasowych,

– inlay’ów i onlay’ów.

Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu w Medyku jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość i dopasowanie w każdym z tych rodzajów prac protetycznych.

Jak wygląda projektowanie uzupełnień protetycznych CAD/CAM?

Technik dentystyczny korzysta z tego systemu do stworzenia precyzyjnego projektu nowych zębów w trójwymiarze (3D).
Na początku, przy użyciu skanera 3D technik dentystyczny przenosi do programu komputerowego dane z modelu gipsowego dotyczące pozycji zębów lub implantów. Zdobyte dane są przekształcane w cyfrowy model 3D przy użyciu oprogramowania CAD. Model ten stanowi podstawę do dalszej pracy nad projektowaniem uzupełnienia protetycznego.

Wirtualny model uzupełnienia protetycznego może być poddany różnym symulacjom i dostosowaniom. Na przykład można sprawdzić, jak uzupełnienie będzie pasować do jamy ustnej oraz jak będzie oddziaływać na zgryz. Po zakończeniu projektowania, cyfrowy model jest przekazywany do maszyny CAM w celu wytworzenia fizycznego uzupełnienia protetycznego. Może to obejmować wycinanie z bloku ceramicznego lub kompozytowego pracy w specjalnej frezarce, wydruk 3D lub inny proces produkcyjny.

Korzyści stosowania CAD-CAM

Dzięki zastosowaniu technologii CAD CAM w protetyce możliwe jest skrócenie czasu pracy oraz uzyskanie zwiększonej dokładności. Obróbka frezarska gwarantuje wysoką precyzję wykonywanych uzupełnień protetycznych. Projekt 3D można oglądać na monitorze komputera z każdej strony, zmieniać perspektywy i swobodnie nim manipulować np. poprzez obracanie, odwzorowanie powierzchni żującej, zmianę kształtu, itp.

Zapraszamy do kontaktu – nasz technik przygotuje dla Ciebie uzupełnienie protetyczne dostosowane do Twoich potrzeb.