IMPLANTY

english

Specjalistyczna Praktyka "Medyk Dent" Stomatologia - Implanty

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 4 (mapka)
Zespół Gabinetów Lekarskich "Medyk"
Otwarte: poniedziałek - piątek: 10.00 - 16.00
Lekarz (tel. kom.) 608-459-152 - po godz. 14.00   e-mail: medyk.implant@gmail.com
Inf. implantologiczna Tel. (62) 597 16 70 - po godz. 14.00
RTG zębów Tel. 695 031 509 - po godz. 14.00

Ochrona danych osobowych pacjentów

Na podstawie art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Stomatologia lek. stom. Wojciech Sukiennicki. ul. Sienkiewicza 4 63-400 Ostrów Wlkp., której właścicielem jest lek. stom. Wojciech Sukiennicki,

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest obowiązkowe jako niezbędne do realizacji przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.).