IMPLANTY

english

Specjalistyczna Praktyka "Medyk Dent" Stomatologia - Implanty
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 4 (mapka)
Zespół Gabinetów Lekarskich "Medyk"
Otwarte: poniedziałek - piątek: 10.00 - 16.00
Lek. stom. implantolog: 608-459-152 Ikona Whatsapp - po godz. 14.00
Inf. implantologiczna Tel. (62) 597 16 70 - po godz. 14.00
Lek. stom. Magdalena Młody: 661-296-147 Ikona Whatsapp
   e-mail: medyk.implant@gmail.com

Łącznik cyrkonowy

Łącznik jest wykonany z cyrkonu i łączy implant z koroną porcelanową w ten sposób, że jest dokręcany / mocowany do gniazda implantu cienką śrubą, a z przeciwnym końcem łącznika połączona jest korona porcelanowa poprzez cementowanie. Po wprowadzeniu implantu w kość określa się jego kątowość, czyli przestrzenne położenie w stosunku do płaszczyzny zgryzu pacjenta. Można stosować łączniki proste bez kątowych odchyleń oraz łączniki kątowe, które korygują odchylenie implantów wprowadzonych nierównolegle do siebie. Specjalne wskaźniki kierunkowe – kątowe, pozwalają podczas zabiegu implantacji określić optymalne położenie przyszłej korony lub mostu osadzonego na implantach do zgryzu, oraz określić ewentualną potrzebę zastosowania kątowego łącznika na implant. Zastosowanie łącznika cyrkonowego jest bardziej estetyczny i naturalne.